اخبار

جلسه آموزشی  منشور اخلاقی حقوق شهروندی

جلسه آموزشی منشور اخلاقی حقوق شهروندی

جلسه آموزشی  منشور اخلاقی حقوق شهروندی...

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری الف ) ایجاد مجتمع...

مراسم روز قدس

مراسم روز قدس

مراسم راهپیمایی روز قدس  

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از مرکز بهداشت نیک پی

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از مرکز بهداشت نیک پی

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از...

آماده باش کامل شهرداری نیک پی

آماده باش کامل شهرداری نیک پی

  شهرداری نیک پی حسب دستور فرماندار محترم...

  • جلسه آموزشی منشور اخلاقی حقوق شهروندی

  • فرصت های سرمایه گذاری

  • برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر نیک پی به...

  • مراسم روز قدس

  • بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از...

  • جلسه شهردار و شورای شهر نیک پی با معاونت اداره...

  • تقدیر اعضای شورای شهر و شهردار نیک پی از...

  • آماده باش کامل شهرداری نیک پی

گزارش عملکرد سال 1396 شهرداری نیک پی

گزارش عملکرد6 ماهه اول سال 1397 شهرداری نیک پی

جدول درآمد و منابع تامین اعتبار

ردیف شرح مبلغ ریال
1 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1006104544
2 درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی 3392413030
3 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 700000
4 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 0
5 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 1176375175
6 اعانات و هدایا و دارائی ها 0
7 سایر منابع تامین اعتبار 1750934389
جمع کل درآمد ها 7326527138

 

 

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف شرح مبلغ ریال
جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری 2478960371
جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری 1313285235
1 برنامه برنامه ریزی توسعه شهری 184600000
2 برنامه هدایت ودفع آبهای سطحی داخل شهری 0
3 برنامه - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 432490263
4 برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها 86347000
5 برنامه بهبود محیط شهری 696107000
6 برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی ، توریستی 0
7 برنامه ایجاد سایر تأسیسات شهری 172873000
8 برنامه - ایجاد تأسیسات درآمد زا 0
9 برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده 0
جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری 1572417263
جمع کل هزینه 5364662869
 

هزینه عمران شهری

ردیف نام طرح نام پروژه مبلغ ریال
1 طرح تملک اراضی و املاک پروژه تملک زمین 184600000
2 طرح زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر پروژه جدولگذاری 92105263
اسفالت معابر شهری 73060000
زیرسازی معابر شهری 91100000
3 طرح بهبود عبور و مرور در بافتهای قدیمی شهر اصلاح انشعاب شهری 105480000
4 طرح بهبود ترافیک پروژه لکه گیری آسفالت و احداث سرعتگیر و رنگ آمیزی جداول 28745000
احداث پل های فلزی 42000000
5 طرح تکمیل و احداث ایستگاه آتش نشانی پروژه احداث ساختمان آتش نشانی 86347000
6 طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز پروژه اجرا و خرید پایه پرچم 53600000
پروژه اجرا و خرید پایه جراغ روشنایی با لوازم 23030000
7 طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن پروژه پسماند شهری 36000000
8 طرح بهبود محیط بافتهای قدیمی شهر پروژه بازگشایی معابر شهر 583477000
9 طرح احداث و تکمیل کورستان و غسالخانه احاث غسالخانه 172873000
جمع کل هزینه عمران شهری   1572417263

                

 

 

هزینه خدمات اداری

ردیف شرح مبلغ ریال
1 فصل 1 هزینه های پرسنلی 1850769950
2 فصل 2 هزینه های اداری 331882321
3 فصل 3 هزینه های سرمایه ای 181874700
4 فصل 4 هزینه های انتقالی 114433400
جمع کل هزینه خدمات اداری 2478960371

هزینه خدمات  شهری

ردیف شرح مبلغ ریال
1 فصل 1 هزینه های پرسنلی 772905506
2 فصل 2 هزینه های اداری 525049729
3 فصل 3 هزینه های سرمایه ای 15330000
4 فصل 4 هزینه های انتقالی 0
جمع کل هزینه خدمات شهری 1313285235

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد