اخبار

  • افتتاح کوچه شهید اصغر اشرفی با حضور فرماندار...

  • جلسه شورای شهر نیک پی با حضور ریس بنیاد مسکن...

  • جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری

  • ابلاغ وزیر کشور در خصوص ارتقاء درجه شهرداری نیک پی

  • جلسه شورای شهر نیک پی با ریاست آموزش و پرورش...

  • جلسه شهردار با کارکنان

  • تقدیر اهالی از زحمات و خدمات ارائه شده توسط...

  • جلسه هیأت امنای یادمان شهدای گمنام

گزارش عملکرد سال 1396 شهرداری نیک پی

گزارش عملکرد6 ماهه اول سال 1397 شهرداری نیک پی

جدول درآمد و منابع تامین اعتبار

ردیف شرح مبلغ ریال
1 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1006104544
2 درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی 3392413030
3 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 700000
4 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 0
5 کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 1176375175
6 اعانات و هدایا و دارائی ها 0
7 سایر منابع تامین اعتبار 1750934389
جمع کل درآمد ها 7326527138

 

 

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف شرح مبلغ ریال
جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری 2478960371
جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری 1313285235
1 برنامه برنامه ریزی توسعه شهری 184600000
2 برنامه هدایت ودفع آبهای سطحی داخل شهری 0
3 برنامه - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری 432490263
4 برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها 86347000
5 برنامه بهبود محیط شهری 696107000
6 برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی ، توریستی 0
7 برنامه ایجاد سایر تأسیسات شهری 172873000
8 برنامه - ایجاد تأسیسات درآمد زا 0
9 برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده 0
جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری 1572417263
جمع کل هزینه 5364662869
 

هزینه عمران شهری

ردیف نام طرح نام پروژه مبلغ ریال
1 طرح تملک اراضی و املاک پروژه تملک زمین 184600000
2 طرح زیر سازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر پروژه جدولگذاری 92105263
اسفالت معابر شهری 73060000
زیرسازی معابر شهری 91100000
3 طرح بهبود عبور و مرور در بافتهای قدیمی شهر اصلاح انشعاب شهری 105480000
4 طرح بهبود ترافیک پروژه لکه گیری آسفالت و احداث سرعتگیر و رنگ آمیزی جداول 28745000
احداث پل های فلزی 42000000
5 طرح تکمیل و احداث ایستگاه آتش نشانی پروژه احداث ساختمان آتش نشانی 86347000
6 طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز پروژه اجرا و خرید پایه پرچم 53600000
پروژه اجرا و خرید پایه جراغ روشنایی با لوازم 23030000
7 طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن پروژه پسماند شهری 36000000
8 طرح بهبود محیط بافتهای قدیمی شهر پروژه بازگشایی معابر شهر 583477000
9 طرح احداث و تکمیل کورستان و غسالخانه احاث غسالخانه 172873000
جمع کل هزینه عمران شهری   1572417263

                

 

 

هزینه خدمات اداری

ردیف شرح مبلغ ریال
1 فصل 1 هزینه های پرسنلی 1850769950
2 فصل 2 هزینه های اداری 331882321
3 فصل 3 هزینه های سرمایه ای 181874700
4 فصل 4 هزینه های انتقالی 114433400
جمع کل هزینه خدمات اداری 2478960371

هزینه خدمات  شهری

ردیف شرح مبلغ ریال
1 فصل 1 هزینه های پرسنلی 772905506
2 فصل 2 هزینه های اداری 525049729
3 فصل 3 هزینه های سرمایه ای 15330000
4 فصل 4 هزینه های انتقالی 0
جمع کل هزینه خدمات شهری 1313285235

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد