اخبار

جلسه آموزشی  منشور اخلاقی حقوق شهروندی

جلسه آموزشی منشور اخلاقی حقوق شهروندی

جلسه آموزشی  منشور اخلاقی حقوق شهروندی...

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری الف ) ایجاد مجتمع...

مراسم روز قدس

مراسم روز قدس

مراسم راهپیمایی روز قدس  

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از مرکز بهداشت نیک پی

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از مرکز بهداشت نیک پی

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از...

آماده باش کامل شهرداری نیک پی

آماده باش کامل شهرداری نیک پی

  شهرداری نیک پی حسب دستور فرماندار محترم...

  • جلسه آموزشی منشور اخلاقی حقوق شهروندی

  • فرصت های سرمایه گذاری

  • برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر نیک پی به...

  • مراسم روز قدس

  • بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از...

  • جلسه شهردار و شورای شهر نیک پی با معاونت اداره...

  • تقدیر اعضای شورای شهر و شهردار نیک پی از...

  • آماده باش کامل شهرداری نیک پی

شرح وظایف

شرح وظایف شهرداری :

 1. ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب ‌و تنقيه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمين آب و روشنايي به وسائل ممكنه.
۳- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي وجلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
۵- جلوگيري‌ازگدائي‌وواداشتن گدايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
۶- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجراي تبصره يك ماده ۸ قانون تعليمات اجباري وتأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات‌مصوب‌وهمچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيش آهنگي و كمك به انجمن هاي خانه ومدرسه و اردوي كار.
۷- حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غيرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۸- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني بوسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.
۹- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.
۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدايا بنام شهر با تصويب انجمن.
۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها.                                                                                          

  ۱۲- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
۱۳- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.


15- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران.

16- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معبر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
17- تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
18- تهيه و تدوين آئين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت ونان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
19- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵)جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تأسيس‌كارخانه ها ،كارگاهها،گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان‌ومراكزدامداري‌و بطوركلي تمام مشاغل و كسب هايي‌كه ايجاد مزاحمت ‌و سروصدا‌كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجرو گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نماید.
20- احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.
21- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره.
22 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي.
23- صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر مي شود.
24- (اصلاحي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن‌خيابان‌هاوآسفالت كردن سواره‌روها و پياده‌روهاي ‌معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري آن محل.
25- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان‌عوارض‌اعم از كالاهاي وارداتي وصادراتي كشور و محصولات داخلي وغيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور.
26- (الحاقي۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
27- (الحاقي ۱۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد