اخبار

  • افتتاح کوچه شهید اصغر اشرفی با حضور فرماندار...

  • جلسه شورای شهر نیک پی با حضور ریس بنیاد مسکن...

  • جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری

  • ابلاغ وزیر کشور در خصوص ارتقاء درجه شهرداری نیک پی

  • جلسه شورای شهر نیک پی با ریاست آموزش و پرورش...

  • جلسه شهردار با کارکنان

  • تقدیر اهالی از زحمات و خدمات ارائه شده توسط...

  • جلسه هیأت امنای یادمان شهدای گمنام

فرآیند اخذ پروانه ساختمان از شهرداری

           فرآيند  اخذ پروانه ساختمان از شهرداري

·         فتوكپي شناسنامه و کارت ملی ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

·         ارائه مدارك مالكيت

·         تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان   

·         ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

·         ثبت شماره و تاريخ  در دبيرخانه

·         تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

·         بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل و تنظیم گزارش وضع موجود

·         تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع ياتفضيلي

·         صدور دستورالعمل تهیه نقشه های معماری و سازه ای

·         نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهدنظارت مهندس ناظر و تائیدیه شهرداری

·         معرفی به واحد درآمد جهت اخذ عوارضات قانونی متعلقه طبق تعرفه مصوب

·         صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان)

·         تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني

·         اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تحويل شناسنامه ساختمان به مالک و مهندس ناظر

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد