اخبار

  • افتتاح کوچه شهید اصغر اشرفی با حضور فرماندار...

  • جلسه شورای شهر نیک پی با حضور ریس بنیاد مسکن...

  • جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری

  • ابلاغ وزیر کشور در خصوص ارتقاء درجه شهرداری نیک پی

  • جلسه شورای شهر نیک پی با ریاست آموزش و پرورش...

  • جلسه شهردار با کارکنان

  • تقدیر اهالی از زحمات و خدمات ارائه شده توسط...

  • جلسه هیأت امنای یادمان شهدای گمنام

خدمات اداری

                              گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1394 شهرداری نیک پی

                                                                 فرم خدمات اداری

ردیف

شرح

مبلغ ریال

1

ماده 1 - حقوق ، اجرت و دستمزد

224765990

2

ماده 2 - مزایا ، فوق العاده و کمکها

438748579

3

 ماده 3 - مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل

23455590

4

ماده 4 - اجاره بها و کرایه

0

5

ماده 5 – خدمات قراردادی

171692976

6

ماده 6 - سوخت ، آب و برق

15380000

7

ماده 7 - مواد و لوازم مصرف شدنی

16371000

8

ماده 10 – خرید ساختمان ، زمین  ، حقوق و امتیازات

0

9

ماده 11 – ساختمان و تأسیسات

0

10

ماده 12 – ماشین آلات و وسایط نقیله

1400000

11

ماده 13 – کالایهای مصرف شدنی

4200000

12

ماده 16 – کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

102125000

13

ماده 17 – کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

0

14

ماده 18 – بازپرداخت وام و کارمزد

34089662

15

ماده 19 – پرداخت های انتقالی به کارکنان

0

16

ماده 20 – دیون و تعهدات

0

جمع کل هزینه خدمات اداری

1032228797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف

شرح

مبلغ ریال

جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری

1032228797

جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری

719340161

1

برنامه – برنامه ریزی توسعه شهری

692525000

2

برنامه – هدایت ودفع آبهای سطحی داخل شهری

0

3

برنامه  - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

0

4

برنامه – ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها

915000000

5

برنامه – بهبود محیط شهری

548309600

6

برنامه – ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی ،  توریستی

0

7

برنامه –  ایجاد سایر تأسیسات شهری

0

8

برنامه - ایجاد تأسیسات درآمد زا

0

9

برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده

0

جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری

2155834600

جمع کل هزینه

3907403558

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد