اخبار

جلسه آموزشی  منشور اخلاقی حقوق شهروندی

جلسه آموزشی منشور اخلاقی حقوق شهروندی

جلسه آموزشی  منشور اخلاقی حقوق شهروندی...

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری الف ) ایجاد مجتمع...

مراسم روز قدس

مراسم روز قدس

مراسم راهپیمایی روز قدس  

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از مرکز بهداشت نیک پی

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از مرکز بهداشت نیک پی

بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از...

آماده باش کامل شهرداری نیک پی

آماده باش کامل شهرداری نیک پی

  شهرداری نیک پی حسب دستور فرماندار محترم...

  • جلسه آموزشی منشور اخلاقی حقوق شهروندی

  • فرصت های سرمایه گذاری

  • برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر نیک پی به...

  • مراسم روز قدس

  • بازدید اعضای شورای شهر نیک پی به صورت سرزده از...

  • جلسه شهردار و شورای شهر نیک پی با معاونت اداره...

  • تقدیر اعضای شورای شهر و شهردار نیک پی از...

  • آماده باش کامل شهرداری نیک پی

خدمات شهری

                           گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1394 شهرداری نیک پی

                                                          فرم خدمات شهری

ردیف

شرح

مبلغ ریال

1

ماده 1 - حقوق ، اجرت و دستمزد

198484661

2

ماده 2 - مزایا ، فوق العاده و کمکها

250023855

3

 ماده 3 - مأموریت و هزینه سفر و حمل و نقل

10487375

4

ماده 4 - اجاره بها و کرایه

0

5

ماده 5 - خدمات قراردادی

150098270

6

ماده 6 - سوخت ، آب و برق

15588000

7

ماده 7 - مواد و لوازم مصرف شدنی

94658000

8

ماده 10 – خرید ساختمان ، زمین  ، حقوق و امتیازات

0

9

ماده 11 – ساختمان و تأسیسات

0

10

ماده 12 – ماشین آلات و وسایط نقیله

0

11

ماده 13 – کالاهای مصرف شدنی

0

12

ماده 16 – کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

0

13

ماده 17 – کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی

0

14

ماده 18 – بازپرداخت وام و کارمزد

0

15

ماده 19 – پرداخت های انتقالی به کارکنان

0

16

ماده 20 – دیون و تعهدات

0

جمع کل هزینه خدمات شهری

719340161

 


اعتبارات و هزینه های جاری و عمرانی

ردیف

شرح

مبلغ ریال

جمع کل هزینه های وظیفه خدمات اداری

1032228797

جمع کل هزینه های وظیفه خدمات شهری

719340161

1

برنامه – برنامه ریزی توسعه شهری

692525000

2

برنامه – هدایت ودفع آبهای سطحی داخل شهری

0

3

برنامه  - حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

0

4

برنامه – ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها

915000000

5

برنامه – بهبود محیط شهری

548309600

6

برنامه – ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی ، فرهنگی ،  توریستی

0

7

برنامه –  ایجاد سایر تأسیسات شهری

0

8

برنامه - ایجاد تأسیسات درآمد زا

0

9

برنامه دیون پروژه های پیش بینی نشده

0

جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری

2155834600

جمع کل هزینه

3907403558

 


 

 

گزارش تصویری از اقدامات صورت گرفته در شهر نیک پی:

 

 

 

 نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد